Seks in je relatie

Seks als knufeldoekje.

In mijn vorige blog had ik het over geïsoleerde seks. Seks waar James Bond een held in is.

Deze blog gaat over troostseks.

Astrid klaagt dat Jeroen alleen maar seks wil om klaar te komen.

Jeroen ontkent dat stellig. Hij vindt het fijn als hij dicht bij haar is en verlangt naar een aanraking vanuit haar kant.

Astrid is zo wantrouwend geworden, omdat seks nog slechts hun enige manier van aanraking is.

Hun dagelijkse communicatie is vervallen tot een ‘welles nietes’ discussie, waarbij gelijk krijgen belangrijker is geworden dan de verbinding behouden of herstellen.

Is er geen of weinig verbinding in een relatie, wordt er ook niet of nauwelijks aangeraakt.

Maar aanraking is je eerste taal.

Hij geniet van de seks in hun relatie

Omdat het voor hem een belangrijke vorm van verbinding is.

We hebben anderhalve vierkante meter huid. Het is ons grootste orgaan én ons grootste zintuig.

Een tedere streling op je huid roept gevoelens op tot in het diepste van je ziel.

We kunnen niet zonder aanraking. Kleine kinderen, die alleen verzorgd worden en liefdevolle aanraking moeten ontberen, sterven.

Fysiek aanraking vervult verschillende universele behoeften:

  • Het wakkert seksualiteit aan
  • Je voelt je gezien en gewaardeerd
  • Het is de meest basale manier om verbondenheid te creëren

Iedereen voelt de behoefte om te worden vastgehouden door een ander

Ook of misschien wel juist mannen hebben deze behoefte.

Onze mannen die we als cultuur hebben aangeleerd dat een echte man geen gevoelens toont, niet te veel knuffels geeft en zich zeker niet verlaagd tot het vragen om genegenheid.

Voor Jeroen is de enig overgebleven mogelijkheid tot verbinding het aanbieden of vragen om seks.

Seks is een belangrijk onderdeel van zijn relatie

Astrid weigert dit omdat ze verbinding wil voelen voordat ze seks hebben. Ze hunkert naar een ‘normale’ aanraking. Een arm om haar heen, een knuffel voor het slapen gaan, een zoen bij het aanrecht. Elke liefdevolle aanraking is goed, zolang het maar niet rechtstreeks tot seks leidt.

Jeroen voelt ook wel dat op seks aandringen averechts werkt, maar het is voor hem de enige manier om zijn angst ‘Astrid te verliezen’ te onderdrukken. Het is zijn enige oplossing om de verbinding te herstellen. Als hij voelt dat haar lichaam op hem reageert, is dat het enige moment dat hij voelt dat ze van hem houdt.

Spaar je al je behoefte aan fysiek en emotioneel contact op voor in de slaapkamer, dan wordt seks een zaak van leven op dood, waarbij geen enkele fout gemaakt mag worden.

Elk seksleven bezwijkt onder die druk.

Druk op seks in je relatie

Als seks de enige manier is om je behoefte aan aanraking, erkenning, gezien worden, intimiteit, genot, plezier, sensualiteit, samenwerking, gewaardeerd worden, speelsheid, creativiteit, groei, samenzijn, verbinding, liefde enzovoorts te vervullen, komt er veel te veel druk te staan op je seksleven.

Je kunt zelfs vastlopen in je verwoestende pogingen om te presteren en om de ander te behagen. Of je gaat zulke hoge eisen aan seks stellen dat elk seksueel verlangen gesmoord wordt.

Seks kan alle bovenstaande behoefte vervullen 

En meer.

Maar niet allemaal tegelijk en niet allemaal in één vrijpartij.

Als je al je behoeften door seks wilt vervullen, speciaal die aan verbinding, wordt seks al snel troostseks.

Je ziet dit ook gebeuren nadat één van beide met een vreemde is meegegaan. Je besluit om bij elkaar te blijven, maar het vertrouwen is niet helemaal hersteld. De verbinding is nog niet optimaal. Wil je toch vrijen, juist om de verbinding te voelen, bereik je vaak het tegendeel.

Want troostseks bevat weliswaar meer emotionele betrokkenheid dan geïsoleerde seks, maar het is de vraag of je alleen vanuit die emotie seks moet willen. Als seks je enige toegangsweg is naar verbinding, is de kans dat je relatie (alsnog) spaak loopt groot.

Seks als verbinding in je relatie

Want de seksuele aantrekkingskracht die jullie bij elkaar heeft gebracht wordt zwakker. Dat overkomt iedereen, ook als je elkaar trouw bent gebleven. De verliefdheid gaat een keer voorbij.

Heb je niet de tijd of moeite genomen (misschien omdat je niet weet hoe je dat doet) om emotionele intimiteit op te bouwen, om aan elkaar gehecht te raken, dan stopt de relatie doorgaans tussen de tweeëneenhalf en vier jaar.

‘De passie is op’, zeggen we dan

Dat is jammer. Want de kans dat je de juiste partner hebt gekozen is groot. De kans dat je niet goed gehecht bent ook: je hebt wel aandacht besteed aan seksuele intimiteit maar niet voldoende aan emotionele intimiteit.

Die scheve balans trekt de relatie uiteindelijk uit elkaar.

Als seks een pilletje wordt tegen de angst om de verbinding te verliezen, dan kan het niet echt erotisch meer zijn.

Seksuele diepgang in je relatie

Troostseks leidt niet tot diepgang. Je kunt niet seksueel doorgroeien en er ontstaat geen verdieping in je (seksuele) relatie.

Feitelijk staat je seksuele ontwikkeling stil 

En stilstaand water gaat rotten.

Astrid en Jeroen raken steeds meer verstrikt in een duivels dilemma. Het ‘welles nietes’ spel nemen ze mee de slaapkamer in, wat het op zijn zachts gezegd niet gezelliger maakt.

De oplossing is simpel

Haal tijdelijk de seksualiteit uit de relatie, zodat er ruimte komt voor emotionele intimiteit. En bouw door het toepassen van de Zeven Sluiers jullie (seksuele) relatie weer liefde- en passievol op.

Seksuele intimiteit in je relatie

Emotionele intimiteit en seksuele intimiteit gaan hand in hand.

Ook jullie kunnen tot op hoge leeftijd van elkaar én samen van seks blijven genieten.

Kom je er zelf niet uit, kijk dan het Webinar: ‘Jezelf Beminnen tussen het Bedlinnen’.

In de volgende blog gaan we nog een stapje verder: hoe zorg je ervoor dat je ook tijdens seks verbinding houdt.

BeminElkaar, ♡

Judith

P.s. Als je de Relatiethermometer invult ontvang je drie tips die je helpen bij het krijgen van een emotioneel en seksuele vervullende relatie.

P.s.s heb je al eens op mijn YouTube kanaal gekeken? Hier vind je alles over het Vallei Orgasme.